…(Περίπτερο | Σκηνή) Η δημιουργία ενός περιπτέρου στο ύπαιθρο για να καθίσει κάτω από αυτό σε ένα όνειρο σημαίνει την απόκτηση δύναμης και κυριαρχίας. Ένας θόλος σε ένα όνειρο σημαίνει επίσης να επισκεφτείτε τους τάφους των μαρτύρων και να προσευχηθείτε για αυτούς ή να πεθάνετε στην πολιτεία τους. Το διπλώνοντας ένα κουβούκλιο σε ένα όνειρο σημαίνει ότι χάνει τη δύναμη και την κυριαρχία του, ή θα μπορούσε να σημαίνει ότι πλησιάζει το τέλος της ζωής του. Το να βγαίνεις έξω από ένα κουβούκλιο σε ένα όνειρο σημαίνει να χάσεις κάποια δύναμη ή επιχείρηση. Το να βγαίνεις έξω από ένα κουβούκλιο σε ένα όνειρο σημαίνει επίσης την αλήθεια της καρδιάς και της πρόθεσης κάποιου, ή να κερδίσεις το σταθμό ενός μάρτυρα μέσω της αληθινής αφοσίωσης, ή θα μπορούσε να σημαίνει την επίσκεψη στο Ιερό Σπίτι στην Ιερουσαλήμ. (Δείτε επίσης Περίπτερο | Σκηνή)…